Puncování šperků a drahých kovů

11.08.2011 14:57

Punc

Punc zaručuje ryzost a stav drahého kovu. Jde o kontrolní mechanismus, který chrání nejen spotřebitele, ale i o ochranu poctivých výrobců a prodejců před podvodnou konkurencí – tím kupující zjistí, zda šperk je pravý.

Puncovní značka není jednotná po celém světě, tím pádem je potřeba si dávat pozor. Jsou zde různé rozdíly mezi Českou republikou a jinou puncovní oblasti ve světě. Rozdíly jsou dané historií a rozdílným vývojem států. V některých zemích se musí povinně registrovat výrobci šperků, jinde i prodejci a dokonce i dovozci.

 

Teď trochu něco z historie.

Puncovnictví a puncování má nejen u náš dlouhou tradici, ještě před První republikou, před První světovou válkou, za Rakousko Uherska se používaly tak zvané Lotové puncy.

Lotový punc má kolem znaku v rozích přesný rok, ale čte se nejprve levá část a poté pravá část. Lotový punc byl často označován pro rok 1850, 1860. Ty nejstarší, před rokem 1810, jsou nejvzácnější, jelikož proběhla konfiskace na ražbu mincí v období napoleonských válek (1803-1815).

 

Vracíme se zpátky do současnosti, jelikož v dnešní době má v České republice kontrolní dohled nad dodržováním správného obsahu drahých kovů ve slitinách Puncovní úřad.

V České republice jsou uznávány slovenské puncy, puncy zemí sdružených v tzv. Konvenci (veškeré země, které jsou ve sdružení, lze dohledat na webových stránkách PÚ v rubrice Zprávy z úřadu) a puncy některých států Evropské Unie. Podmínka je ta, že puncovní systém příslušné země musí splňovat podmínky našeho puncovního systému.

Šperky Swarovski

Dámská móda

Stříbrný přívěsek magazín

Stříbrné šperky Swarowski

Swarovski Elements

Dámská móda - lifestyle

Šperky Swarowski

Šperky Swarovski Elements